30ZOBRAZENÍ

Železniční muzeum Českých drah bylo založeno dne 1.7.1999. Tomu předcházelo: Výtopna Lužná – Lišany, která vznikla pro potřeby Buštěhradské dráhy Kladno – Chomutov v roce 1871. Byla postavena naproti staniční budově a její součástí byla také vodárna (tato budova stojí dodnes a je součástí muzea). V roce 1924 byla zprovozněna výtopna nová s opravárenskou halou, rotundou a dalšími objekty nutnými k provozování železniční dopravy. 

Provoz byl ukončen v roce 1996, areál byl využíván spolky zabývajícími se historií železniční dopravy.  Dne 1.7.1999 převzaly objekt opět České dráhy a zřídily zde železniční muzeum.  lednu 2009 vzniklo Depo historických vozidel a muzeum se stalo jeho součástí. Několikrát do roka se zde pořádají tematické akce, jízdy historickými vozidly, parní i motorové trakce a populární dětský den.  Železničním muzeu je cca 25 parních, 15 motorových lokomotiv a asi 50 vozů osobních a nákladních. Počty vozidel se mění, při akcích je možno vidět vozidla, která jsou jinak deponována mimo Lužnou. Depu historických vozidel patří veškerá historická vozidla v majetku Českých drah.  O víkendech se mohou návštěvníci svést na úzkokolejné železnici, která se zde také provozuje.